Udostępnij:
 

Szkolenie dla sędziów skrutinerów FTS na rok 2018 i 2019

 

Szkolenie obowiązkowe dla sędziów skrutinerów i kandydatów na skrutinerów FTS na rok 2019 i 2018 (dla stażystów)

Planowany termin szkolenia 8-9.09.2018
Miejsce: zostanie podane w późniejszym terminie

Opłata za szkolenie zgodnie z cennikiem na rok 2018.
Wpłaty 400zł zgodnie z cennikiem należy dokonać do dnia 24.08.2018
na konto: Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 z dopiskiem: obowiązkowe szkolenie skrutinerskie

Wstępny plan szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Szkolenie obowiązkowe dla sędziów skrutinerów i kandydatów na skrutinerów FTS na rok 2018 

Termin 9-10.09.2017, godz. 10:15 sobota – rejestracja uczestników
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

Opłata za szkolenie zgodnie z cennikiem na rok 2017.
Wpłaty 400zł należy dokonać na konto: Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 z dopiskiem: obowiązkowe szkolenie skrutinerskie
 

Wstępny plan szkolenia

09.09.2017 sobota, godz. 10:30 - rozpoczęcie szkolenia z Olavem Grohn
Godz. 10.30-13.30 Wymagania systemowe, konfiguracja, omówienie funkcjonalności oprogramowania tps2017
Godz. 13.30–14.30 Przerwa obiadowa. 
Godz. 14.30-18.00 Współpraca oprogramowania tps2017 z urządzenia mobilnymi do obsługi turniejów w skating systemie i JS3.0

10.09.2017 niedziela, godz. 10:00 - rozpoczęcie
Godz. 10.00-13.00 Unifikacja ustawień
Godz. 13.00–14.00 Przerwa obiadowa. 
Godz. 14:00-16:00 Konfiguracja sprzętu dla województw

 

Dokumnety do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy pobierz ->doc  ->pdf

Komisja ds. Skrutinerskich FTS