Udostępnij:
 

Komisja Dyscyplinarna FTS

 

Skład Komisji
Kadencja 2023 - 2027

- Marcin Ściegliński 
- Waldemar Wielgosz 
- Tomasz Żukowski 
- Małgorzata Szyda 
- Anna Zjawińska 

 

Skład Komisji
Kadencja 2019 - 2023

- Marcin Ściegliński – przewodniczący
- Waldemar Wielgosz - wiceprzewodniczący
- Tomasz Żukowski – sekretarz
- Małgorzata Szyda - członek
- Anna Zjawińska - członek. 

Uchwała Zarządu FTS nr 97/2019 z dn. 02.12.2019,
Uchwała Zarządu FTS nr 98/2019 z dn. 02.12.2019

Ukonstytuowanie się Komisji - Uchwała Komisji Dyscyplinarnej nr 1/2019 z dn. 17.12.2019