Udostępnij:
 

STREFA SENIOR

 

 

Życzenia Świąteczne

                     Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu zdrowia, spokoju, pogody ducha i wytchnienia od otaczających trosk.

 

                                                                                                         Agnieszka Dąbkowska


                                                                 Lista kandydatów do Kadry FTS Polska

Zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021, przedstawiamy wstępną listę kandydatów do Kadry FTS Polska powołanej na okres do kolejnych MP.

Wstępna lista kadydatów do KADRY FTS POLSKA -->>
(zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021)

Prosimy kluby o weryfikację składu, oraz o sprawdzenie i uzupełnienie w przypadku braku w ciągu 10 dni (do 09.04.2021 włącznie):
1) czy zawodnik ma opłaconą i zarejestrowaną w bazie licencję FTS na rok 2021
2) czy została przesłana na adres biura FTS deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry FTS Polska
(jeśli deklaracja była dostarczona do 29.03.21 to ponowne wysłanie nie jest potrzebne).

Deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry Polski FTS - 30.01.2021 -->> pobierz
prosimy wysłać wypełnioną i podpisaną na adres email: fts.poland@gmail.com

W przypadku niespełnienia tych wymogów zawodnik zostanie automatycznie usunięty z listy członków Kadry FTS.
Po 10.04.2021 nastąpi weryfikacja nadesłanych deklaracji i licencji i ostateczna lista Kadry FTS zostanie zaktualizowana.

Informacja do związków wojewódzkich FTS: 
Komisja ds. Rywalizacji w Sporcie Tanecznym zobowiązuję związki wojewódzkie do sprawdzenia i uzupełnienia licencji zawodników ze swojego obszaru należących do Kadry FTS zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021 i opublikowaną listą w terminie do dnia 9.04.2021. 


Nowe konkurencje dla par dorosłych i seniorskich!

                Z przyjemnością informuję Państwa, że w rywalizacji sportowej w FTS zostały zaktualizowane dwie konkurencje:

  • Kategoria wiekowa Dorośli II –  rywalizacja odbywać się będzie w systemie punktowym; w tej kategorii oprócz turniejów punktowych organizowane będą na początek m.in. Mistrzostwa Polski w klasach, Regionalne Mistrzostwa Polski

W kategorii Dorośli II będą mogły uczestniczyć pary z kategorii Senior I-IV, po spełnieniu wymogów obowiązujących w kategorii Dorośli II.

Reguły dotyczące rywalizacji znajdują się w dokumencie „Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym” w zakładce „Rywalizacja Sportowa”.

  • Klasa Fw kategorii Dorośli oraz Senior I-IV zastąpiono nią dotychczasową grupę Senior Start.

W klasie F po wykupieniu licencji regionalnej będą mogły rywalizować pary, którym nadano tę klasę zgodnie z zasadami opisanymi w „Przepisach Rywalizacji w Sporcie Tanecznym” – podobnie jak w młodszych kategoriach wiekowych. Po wykupieniu licencji krajowej pary klasy F będą mogły uczestniczyć w rywalizacji sportowej w wyższych klasach zgodnie z regułami obowiązującymi w tych klasach.

Zasady dotyczące rywalizacji w klasie F znajdują się w dokumentach: „Zał. Nr 3 – Zasady współzawodnictwa w grupach Hobby i Seniorów” oraz „Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym” w zakładce „Rywalizacja Sportowa”.

                                                                                                      Agnieszka Dąbkowska


Mistrzostwa Polski FTS' 2021 w formule otwartej

Uchwała Zarządu FTS nr 12/2021 z dn. 23.02.2021*
W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 oraz w przypadku
pojawienia się możliwości organizacji MP FTS, Zarząd FTS postanawia przeprowadzić
wszystkie Mistrzostwa Polski FTS w roku 2021 zgodnie z obowiązującym
Dwustopniowym Systemem Rozgrywania Mistrzostw Polski FTS, bez konieczności
uzyskania określonych w przepisach kwalifikacji.

*Uchwała podjęta podczas zebrania on-line Zarządu FTS w dn. 23-25.02.2021

Zaktualizowany Dwustopniowy System Rozgrywania Mistrzostw Polski FTS został zatwierdzony Uchwałą Zarządu FTS nr 11/2021 i obowiązuje od dn. 1.03.2021:

https://fts-taniec.pl/s/111/dwustopniowy-system-kwalifikacji-do-mp-fts.html

                                                                                                                                                                                 Do zobaczenia wkrótce!

                                                                                                                                                                                  Agnieszka Dąbkowska

 


Przepisy rywalizacji dotyczące par seniorskich w FTS:

 

wszystkie przepisy znajdują się w zakładce: Rywalizacja Sportowa

1. Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym (Przepisy)

2. Współzawodnictwo w grupach Senior i Hobby (Przepisy)

3. Dwustopniowy System Kwalifikacji do MP FTS (Kwalifikacje do MP FTS)

4. Zasady Nominowania Par na turnieje rangi ME, MŚ, PE, PŚ (Zawodnicy)

5. Dofinansowanie udziału w ME, MŚ, PE, PŚ (Zawodnicy)

przepisy dotyczące Kadry FTS-Polska znajdują się w zakładce: Kadra FTS-Polska

 


 

KALENDARZ TURNIEJÓW DLA SENIORÓW FTS’ 2021

– w zakładce Kalendarz Turniejów FTS turnieje dla kategorii Senior mają specjalny oznacznik: Senior

https://fts-taniec.pl/s/28/kalendarz-wydarzen.html

 


Skrócony zapis reguł  dotyczących rywalizacji w kategoriach seniorskich

1.03.2021

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad rywalizacji w kategoriach Senior, poniżej przedstawiam skrócony zapis reguł w formie tabeli – mam nadzieję, że taka forma ułatwi Państwu zapoznanie się z nimi.

SKRÓCONY ZAPIS REGUŁ RYWALIZACJI W KATEGORIACH SENIORSKICH W FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

Kryterium

                                               Kategoria

SENIOR HOBBY

KLASA F

SENIOR SPORT

CEL UDZIAŁU W TURNIEJU

PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI

PRZYGOTOWANIE DO RYWALIZACJI SPORTOWEJ

PEŁNA RYWALIZACJA SPORTOWA

SPOSÓB OCENY

WSZYSTKIE PARY ZAJMUJĄ
I MIEJSCE I OTRZYMUJĄ ZŁOTE MEDALE

I, II, III MIEJSCE

Zaleca się równomierny procentowy rozkład lokat

KOLEJNE MIEJSCA

KATEGORIE WIEKOWE

W kategorii Dorośli o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego, a w kategoriach Senior wiek OBYDWOJGA partnerów

DOROŚLI: pow. 18 r.ż.

SENIOR I: min. 30+ i 35+

SENIOR II: min. 40+ i 45+

SENIOR III: min. 50+ i 55+

SENIOR IV: min. 60+ i 65+

DOROŚLI: pow. 18 r.ż.

SENIOR I: min. 30+ i 35+

SENIOR II: min. 40+ i 45+

SENIOR III: min. 50+ i 55+

SENIOR IV: min. 60+ i 65+

SENIOR I: min. 30+ i 35+

SENIOR II: min. 40+ i 45+

SENIOR III: min. 50+ i 55+

SENIOR IV: min. 60+ i 65+

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH

* Para ze starszej kategorii wiekowej może uczestniczyć
w turnieju młodszej kategorii wiekowej

TAK*

TAK*

TAK*

KLASY TANECZNE

BRAK

W rywalizacji mogą uczestniczyć wszyscy tancerze, bez względu na staż taneczny

F w stylach

W rywalizacji mogą uczestniczyć wszyscy tancerze, bez względu na staż taneczny, posiadający klasę F nadaną parze na wniosek trenera/klubu zgodnie z zasadami przyznawania klas tanecznych zawartymi w Przepisach Rywalizacji w Sporcie Tanecznym

E, D, C, B, A, S w stylach

Nadawanie klas zgodnie z zasadami przyznawania klas tanecznych zawartymi w Przepisach Rywalizacji w Sporcie Tanecznym Zdobywanie wyższej klasy na pisemny wniosek pary i trenera na podstawie decyzji komisji sędziowskiej na turnieju, na którym para złożyła wniosek i zatańczyła

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KLAS TANECZNYCH

NIE DOTYCZY

NIE*

*pary klasy F po wykupieniu licencji krajowej mogą uczestniczyć w turniejach sportowych klas tanecznych: E, D, C, B, A, S

TAK*

* Pary z niższych klas tanecznych mogą uczestniczyć w turniejach wyższych klas tanecznych

OBOWIĄZUJĄCE TAŃCE

ST (3T): WA, T, Q

LA (3T): S, CH, J

*Organizator turnieju ma możliwość szczegółowego określenia repertuaru tańców i figur obowiązującego na danym turnieju

ST (4T): WA, T, WW, Q

LA (4T): S, CH, R, J

KL. E-D:

ST (4T): WA, T, WW, Q

LA(4T) : S, CH, R, J

KL. C-S:

ST (5T): WA, T, WW, F, Q

LA (5T) : S, CH, R, P, J

REPERTUAR FIGUR

ZALECANY JEST REPERTUAR FIGUR BASIC

Załącznik „Repertuar taneczny”

ZALECANY JEST REPERTUAR FIGUR BASIC

Załącznik „Repertuar taneczny”

DOWOLNY WE WSZYSTKICH KLASACH TANECZNYCH

OBOWIĄZUJĄCE STROJE TANECZNE

STROJE GALOWE

Partner: biała koszula, czarna muszka lub czarny krawat, czarne spodnie, czarne buty noszone z czarnymi skarpetkami

Partnerka: czarna sukienka wizytowa lub czarna bluzka i spódnica, buty dowolne

STROJE GALOWE

Partner: biała koszula, czarna muszka lub czarny krawat, czarne spodnie, czarne buty noszone z czarnymi skarpetkami

Partnerka: czarna sukienka wizytowa lub czarna bluzka i spódnica, buty dowolne

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM

„Stroje w sporcie tanecznym”

LICENCJA ZAWODNICZA

NIE

TAK

Zgodnie z cennikiem kl. F

TAK

Zgodnie z cennikiem kl. E-S

KSIĄŻECZKA STARTOWA

NIE

Tak, ale nie jest obligatoryjna

Tak, ale nie jest obligatoryjna

PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA

TAK

TAK

TAK

 

Pełny zapis przepisów:

https://fts-taniec.pl/s/116/wspolzawodnictwo-w-grupach-senior-i-hobby.html

Oto przykłady turniejów w Senior Hobby https://fts-taniec.pl/s/116/wspolzawodnictwo-w-grupach-senior-i-hobby.html - poniżej filmiki z turnieju w Biskupcu:

https://www.facebook.com/203737409652190/videos/1871474336211814/

https://www.facebook.com/203737409652190/videos/1859575387401709/

                                                                                                                                                                                        Agnieszka Dąbkowska


Kontakt

Komisja ds. Rywalizacji Sportowej FTS
Agnieszka Dąbkowska - komisarz ds. Ruchu Seniorskiego FTS
603 776 705
a.dabka@wp.pl

 

 
 

Galeria zdjęć: