Udostępnij:
 

Dofinansowanie

 

Tancerzom FTS przysługuje dofinansowanie do kosztów udziału w turniejach rangi Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa świata, Puchar Europy, Puchar świata.

Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z udziałem w turniejach rangi ME, MŚ, PE, PŚ (Uchwała Zarządu FTS nr 107/2015 z dn. 13.11.2015 i 80/2016 z dn. 29.11.2016) wynosi (dla pary):
- na terenie Europy do 2000 zł
- poza Europą do 3000 zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko pary, które spełniają kryteria regulaminu Kadry FTS-Polska.

Zmianie ulegają zasady określające wysokość przyznanego dla pary dofinansowania (Uchwała Zarządu FTS nr 57/2018 z dn. 01.09.2018, aktualizacja Uchwała Zarządu FTS nr 42/2019 z dn. 08.03.2019):
Zarząd FTS wprowadza następujące zmiany w dofinansowaniu par, które:
−  zajmą miejsce finałowe - dofinansowanie wynosi 125% kwoty podstawowej,
−  zajmą miejsce półfinałowe - dofinansowanie wynosi 100% kwoty podstawowej,
−  zajmą miejsca ćwierćfinałowe - dofinansowanie wynosi 75% kwoty podstawowej,
−  nie wyjdą z pierwszej rundy (pozostali) i nie zakwalifikują się do ćwierćfinału - dofinansowanie wynosi maksymalnie 500 zł.
Wszystkie kwoty dofinansowania dotyczą pary, nie zawodnika.

Dofinansowanie przysługuje parze tanecznej, która:
1.    Uzyskała nominację FTS do udziału w turnieju rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw świata, Pucharu Europy, Pucharu świata.
2.    Wzięła udziału w turnieju, na który otrzymała nominację.
3.    Złożyła podanie do Zarządu FTS o zwrot poniesionych kosztów do przysługującej wysokości. Do podania należy obowiązkowo dołączyć:
- Dokument potwierdzający poniesienie kosztów  - np. kopie lotniczych biletów elektronicznych zawodników
*W przypadku podróży na zawody samochodem prywatnym uzyskanie wcześniejszej zgody FTS na rozliczenie poniesionych kosztów za podróż samochodem prywatnym.
- Kopię listy startowej z zajętą lokatą podczas zawodów
- Numer konta, na które ma zostać dokonana refundacja poniesionych kosztów.

 

---------------------------

Uchwała Zarządu FTS nr 42/2019 z dn. 08.03.2019 --->>
Uchwała Zarządu FTS nr 57/2018 z dn. 01.09.2018 --->>
Uchwała Zarządu FTS nr 107/2015 z dn. 13.11.2015 --->>
Uchwała Zarządu FTS nr 80/2016 z dn. 29.11.2016 --->>