Udostępnij:
 

Uzyskiwanie karty WDSF

 

Informacja dla par, które chcą startować w zawodach WDSF od 01.01.2015 r.
 

Uzyskiwanie numeru MIN/karty WDSF - wymagania:

1. Wypełnienie na stronie WDSF odpowiedniego formularza (formularz dostępny pod adresem: https://www.worlddancesport.org/Cards/Athlete/Form/Register
UWAGA!
Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza. Prosimy o niewpisywanie angielskich odpowiedników imion - należy wpisać imię w języku polskim i nazwisko bez polskich liter (ą,ę,ń,ó itp.) - dotyczy pozycji imię i nazwisko w języku angielskim; w pozycji imię i nazwisko w języku narodowym wpisujemy używając polskich liter (ą,ę,ń,ó itp.).

2. Formularz po wypełnieniu należy zatweirdzić i wydrukować.
W przypadku zawodników niepełnoletnich formularz podpisuje również opiekun osoby niepełnoletniej.
Formularz należy podpisać i wpisać datę złożenia/wypełnienia formularza w miejscach oznaczonych: signature and date.

3. Do formularza należy dołączyć:
- 2 jednakowe! fotografie o wymaganych wymiarach
- kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód, paszport lub legitymacja szkolna gdy zawodnik jest niepełnoletni a nie posiada paszportu; w przypadku zawodnika niepełnoletniego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna osoby niepełnoletniej)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości: dla kategorii Junior, Młodzież 40 zł (zgodnie z obowiązującym cennikiem FTS), dla kategorii Dorośli i Seniorzy 80 zł. Prosimy o przelanie na konto FTS dokładnej kwoty wskazanej w cenniku FTS - nie należy przesyłać pocztą wraz z dokumentami równowartości tej kwoty w PLN, CHF. Opłata w obowiązującej wysokości musi być przelana na konto!
Konto bankowe Federacji Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem przelania na konto wymaganej opłaty należy przesłać na adres biura FTS:
Federacja Tańca Sportowego
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
 

Pary, które już mają nadany numer MIN lub posiadają kartę WDSF, aby pozostać od 01.01.2015 r. aktywnym zawodnikiem WDSF i móc startować w rywalizacji WDSF muszą wykupić licencję zawodnika FTS.