Udostępnij:
 

Terminarz szkoleń na rok 2021

 

Informujemy, że obowiązkowe Szkolenie Kadry FTS-Polska 2021 odbędzie się w terminie 14-17.05.2021 r. w Elblągu. 
Szczegółowe informacje--->>

Jednym z obowiązków członków Kadry FTS-Polska (Regulamin Powoływania Kadry FTS-Polska) jest uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach Kadry FTS-Polska - przynajmniej 1 raz w okresie, na który Kadra została powołana. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą zarządu FTS nr 24/2021 z dn. 26/03.2021 w okresie zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 zawieszone zostają obowiązki członków Kadry FTS - Polska określone w Regulaminie Powoływania Kadry FTS - Polska w punkcie 3 i 4 akapitu - Obowiązki członków kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska oraz punkt 6 akapitu – Postanowienia.