Data: 08.12.2015
 
Udostępnij:
 

Sąd oddalił pozew PTT

 

W dniu 24 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny oddalił pozew Polskiego Towarzystwa Tanecznego przeciwko Federacji Tańca Sportowego. W pozwie tym PTT domagało się od sądu stwierdzenia nieważności porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2012 r. między PTT, a FTS. Porozumienie to dotyczyło podjęcia wspólnych działań zmierzających do utworzenia polskiego związku sportowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

PTT domagało się także stwierdzenia nieważności umowy finansowej zawartej między PTT, a FTS, w tym zakresie powództwo zostało jednak wycofane. Co więcej PTT domagało się wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy, a także zakazanie FTS wykonywania uprawnień wynikających z zawartego porozumienia.

Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2015 r. oddalił wniosek PTT o wyłączenie sędziego, a orzeczenie w tym zakresie zostało także podtrzymane przez Sąd Apelacyjny w dniu 8 września 2015 r. (Sygn. akt I Acz 1431/15). Ponadto Sąd Okręgowy oddalił wniosek PTT o udzielenie zabezpieczenia przez zakazanie FTS wykonywania uprawnień wynikających z zawartego porozumienia.

W dniu 24 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zajął się najważniejszym aspektem sprawy, tj. rozstrzygnięciem, czy pozew Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest zasady. Sąd oddalił powództwo przyznając tym samym rację argumentom przedstawionym przez prawników Federacji Tańca Sportowego zgodnie z którymi brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności porozumienia zawartego między Federacją, a PTT.

 

 

Galeria zdjęć: