Data: 10.11.2015
 
Udostępnij:
 

Nabór kandydatów na egzamin na sędziów FTS kat. I i II

 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego ogłasza nabór kandydatów na egzamin na sędziów kategorii I i II FTS.

Termin zgłoszeń i wpłat: 20.12.2015
Termin egzaminu: 29.12.2015
 

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:
- Znajomość przepisów sędziowskich FTS (w załączeniu)
- Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20.12.2015 r. na adres email: skttk@poczta.fsi.pl
- Znajomość figur tanecznych zgodnie z załącznikiem nr 1
- Wpłacenie opłaty zgodnie z cennikiem do 20.12.2015 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: egzamin sędziowski

------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania:
- formularz zgłoszenia: dokument word, dokument pdf
- przepisy sędziowskie -->>
- figury taneczne: załącznik nr 1

 

Galeria zdjęć: