Data: 07.10.2015
 
Udostępnij:
 

WDSF Adjudicator's Congress w Polsce

 

Federacja Tańca Sportowego zaprasza do udziału w Kongresie dla sędziów WDSF i kandydatów na sędziów WDSF. Kongres odbędzie się w Elblągu w dn. 18.10.2015 r.
 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypłenienie załączeonej karty zgłoszenia i przesłanie jej e-mailem do 11.10.2015 r. do Roberta Woty.

Program Kongresu:
10:00am - Development of WDSF Judging System and Judging Components– Natasa Amborz
11:00am - Updates on Adjudicators Code of Conduct - Natasa Ambroz
11:45am - Break  
12:00pm – Analyzation of Performances of Standard Dances – Fabio Bosco
01:45pm - Break
02:30pm – Analyzation of Performances of Latin Dances  – Natasa Ambroz
04:15pm - Break
04:30pm - WDSF GK Test - Natasa Ambroz
05:20pm - English Comprehension Test(new applicants)- Natasa Ambroz
05:30pm - End of Congress

-------------------------------------

Karta złoszenia -->> Pobierz