Data: 06.10.2015
 
Udostępnij:
 

Porozmawiajmy o sporcie!

 

W ramach międzynarodowego projektu "Let's dance together!", którego polskim partnerem jest Federacja Tańca Sportowego w dniach 15-16.10.2015 r. w Elblągu, odbędzie się konferencja  pt. „Taniec jako dyscyplina sportowa – perspektywy rozwoju sportu tanecznego”.

 

Do udziału w konferencji w charakterze panelistów zaprosiliśmy przedstawicieli świata sportu, biznesu i samorządowców odpowiedzialnych za kreowanie polityki związanej z rozwojem i upowszechnianiem sportu oraz tańca sportowego.
Konferencja ma na celu wskazanie zalet uprawiania sportu ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, kierunków rozwoju oraz możliwości finansowania działań sportowych. Wydarzenie to ma być początkiem publicznej i otwartej debaty skierowanej do osób działających w sporcie oraz przyszłych instruktorów i trenerów.

W trakcie konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach prawnych związanych z funkcjonowaniem struktur tanecznych w Polsce i na świecie, finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz przez przedsiębiorców, z naciskiem na sponsoring sportowy. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą publicznoprawnych aspektów działalności sportowej. Wiodącą tematykę Konferencji stanowić będą wybrane aspekty korzyści wynikających z uprawiania sportu, w tym wypadku tańca sportowego oraz przeciwdziałania dopingowi w sporcie.

Partnerami naszej konferencji są: Ministerstwo Sportu i Turystyki –Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego wraz z Urzędem Miejskim w Elblągu.

Zapraszamy do udziału!

----------------------------------------

Program konferencji-->> Pobierz

Projekt „Let’s dance together” realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Sport