Data: 24.09.2015
 
Udostępnij:
 

BAZA DANYCH FTS

 
W związku z wdrażaniem projektu BAZY DANYCH FTS uruchomiliśmy już moduł kalendarza imprez, logowania zawodników, klubów, związków wojewódzkich i skrutinerów.
W najbliższym czasie planujemy włączenie kolejnych, nowych, modułów rejestracji turnieju i zgłaszania par na turniej. 

Link znajduje się w zakładce BAZA DANCYH -> http://baza.fts-taniec.pl/view/
Do prezesów związków i zarejestrowanych klubów został rozesłany sposób logowania i hasła startowe.

UWAGA !!!
Proszę wypełniać pola ID-FTS krajowe zawodników przy zgłaszaniu par na turnieje. 
Tylko dla par, które mają uzupełnione w rejestracji turnieju pole ID-FTS partnera i partnerki będą uwzględnione punkty do przeklasyfikowań oraz punkty do rankingu GPP EKS. FTS. i rankingu sportowego !!! Dotyczy to również kwalifikacji do Mistrzostw Polski FTS 2016 !!!

W związku z tym prosimy o pilne sprawdzenie w BAZIE DANYCH FTS:
1. Prezesi związków:
- dane klubów (wypełnione wszystkie pola)
- przekazanie ID do klubów w celu zalogowania

2. Kluby i zawodnicy:
- dane osobowe zawodników, zestawienie par i klas tanecznych, punktów i miejsc medalowych
  (stan początkowy pkt. i MM podajemy do aministratorów na dzień 1-09-2015, po tym terminie punkty będą naliczane w BAZIE FTS)
- przekazanie zawodnikom sposobu logowania, udostępnienie ID zawodników.
Uwaga !!!
Wymagany jest numer pesel.
Dla par startujących w zawodach WDSF wymagane jest wpisanie nr ID-MIN-WDSF, na podstawie którego zawodnicy będą jednoznacznie identyfikowani w bazie WDSF jako zawodnicy FTS.

Aktualne punkty i klasy dostępne są w BAZIE DANYCH FTS.
Informujemy, że wkrótce dostępne będą rankingi GPP Ekstraklasy FTS i ranking sportowy FTS.
Pytanie i zauważone błędy proszę kierować do administratorów BD z podziałem na województwa:
Paweł Kozłowski - p_kozlowski@o2.pl 
 - Zachodniopomorski Związek Tańca Sportowego 
Piotr Seliger - 
pitsel@chemia.uni.lodz.pl 
 - Łódzki Związek Tańca Sportowego
 - Mazowiecki Związek Tańca Sportowego

Krzysztof Cedro - cedro@wp.pl 
- Lubuski Związek Tańca Sportowego
- Dolnośląski Związek Sportu Tanecznego
- Małopolski Związek Tańca
Jarosław Grunt - gruncik@gmail.com
- Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego
- Pomorski Związek Tańca Sportowego
- Warmińsko-Mazurski Związek Sportu Tanecznego
- pozostałe województwa

W przypadku trudności z podaniem właściwej ilości punktów i miejsc medalowych (pkt.MM) proszę wymienić i przesłać wszystkie starty pary w aktualnej klasie, zawierającej datę i miejsce startu oraz kategorię styl i klasę taneczną do odpowiedniego administratora.
Tabela pomocna w podliczaniu punktów i miejsc medalowych:

Miej.\ilość par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   Miejsca Medalowe
1 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   +1
2   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   +1
3     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   +1
4       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
5         5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
6           5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
7             5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
8               5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
9                 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
10                   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
11                     5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
12                       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
13                         5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
14                           5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
15                             5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
16                               5 6 7 8 9 10 11 12 13    
17                                 5 6 7 8 9 10 11 12    
18                                   5 6 7 8 9 10 11    
19                                     5 6 7 8 9 10    
20                                       5 6 7 8 9    
21                                         5 6 7 8    
22                                           5 6 7    
23                                             5 6    
24                                               5