Data: 23.09.2015
 
Udostępnij:
 

Szkolenie sędziów FTS 2015

 

Obowiązkowe szkolenie dla sędziów punktowych w roku 2015 odbędzie się w dniach 15-16.10.2015 r. w Elblągu.

Poniżej publikujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. Wpłat z tytułu opłaty za udział w szkoleniu (w wysokości zgodnej z cennikiem) należy dokonać do dnia 5.10.2015 na konto FTS:
PKO BP oddział w Elblągu, nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

PROGRAM SZKOLENIA-->>
KARTA ZGŁOSZENIA-->>