Data: 13.07.2015
 
Udostępnij:
 

Zaproszenie do składania ofert

 

Federacja Tańca Sportowego zaprasza do składania ofert na opracowanie założeń i wykonanie oprogramowania BAZY DANYCH dla potrzeb FTS.

Oprogramowanie musi uwzględniać przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS, kalendarz imprez, rejestrację par na turniej, wyniki zawodników, ewidencję i naliczanie punktów do rankingów sportowych i GPP Ekstraklasy FTS oraz ewidencję i rejestrację klubów, zawodników, par i sędziów, opłat licencyjnych. Baza danych musi zapewniać wielopoziomowe uprawnienia dostępu oraz możliwość eksportu raportów ewidencjonowanych danych.
Mechanizmy tworzenia i przechowywania wrażliwych danych osobowych zawodnikówi sędziów muszą być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane zgodne z przepisami prawa w zakresie ustawy o danych osobowych.

Zamówione oprogramowanie musi być kompatybilne z programem MasterDance będącym w posiadaniu FTS oraz wytycznymi WDSF w zakresie współpracy z bazą WDSF.
FTS na życzenie Wykonawcy udostępni dane techniczne (parametry) programu MasterDance w szczególności format pliku eksportu wyników turnieju dla poszczególnych kategorii oraz format pliku rejestracji importowanego do programu MasterDance.

Przed przystąpieniem do realizacji, założenia do oprogramowania podlegają pisemnej akceptacji FTS.
Do wykonanego oprogramowania Wykonawca udzieli FTS licencję wyłączną na okres minimum 5 lat.
Do wykonanego oprogramowania Wykonawca udzieli FTS gwarancji na okres minimum 2 lat. W ramach umowy Wykonawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny, który zapewni korektę ewentualnych zauważonych błędów oprogramowania przez cały okres gwarancji.

Szczegółowa oferta do pobrania w załączniku.

-----------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe -->> PLIK