Data: 30.06.2015
 
Udostępnij:
 

Status zawodnika FTS

 

Przypominamy, że zawodnikime FTS jest tancerz/tancerka, który/a ma opłaconą licencję na dany rok kalendarzowy oraz złożył/a, poprzez klub, do związku wojewódzkiego lub bezpośrednio do biura FTS, w przypadku gdy na danym terenie nie funkcjonuje związek wojewódzki, formularz zawodnika FTS.

Samo wpłacenie licencji na konto FTS nie jest w tym wypadku wystarczające; zawodnik musi być wpisany do bazy FTS, co jest możliwe jedynie na podstawie złożonego formularza.

Prosimy zawodników o sprawdzenie swojego statusu w klubach/związkach wojewódzkich (w zakresie złożonych formularzy zawdnika) do 03.07.2015r. Po tym terminie zostanie uaktualniony wykaz zawodników FTS na listach WDSF na podstawie wpisów w bazie zawodników.