Data: 15.06.2015
 
Udostępnij:
 

Podsumowanie udzialu polskich delegatów na AGM

 

14 czerwca br. w Hiszpanii w Granadzie odbył sie WDSF AGM. "Rodzina" WDSF powiększyła się o kilka nowych krajów członkowskich. Podczas spotkania poruszonych było rownież kilka ważnych kwestii, mających wpływ na dalszy rozwój sportu tanecznego na świecie.

Polska delegacja, Antoni Czyżyk i Robert Wota, aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i głosowaniach, których efektem jest kilka zmian w dotychczasowej polityce WDSF.
M.in. wprowadzono przepisy taneczne w odniesieniu do dyscyplin określonych jako "Other dances". Powyższe podyktowane było rezygnacją IDO z członkowstwa wspierającego WDSF oraz wizją IOC (International Olimpic Committee) zmierzającą do prezentacji wszystkich form tańca pod jedną egidą, a jednocześnie potrzebami zgłaszanymi przez wiele narodowych związków przynależących do WDSF. W związku z tym AGM 2015 postanowiło rozszerzyć zakres działania na "Other Dances" ( m.in. Caribbean DanceSport, cheerleading, hip hop itp).

Przestawiono kolejny długofalowy program rozwoju WDSF pod nazwą "Vision 2020"' który ma doprowadzić do wprowadzenia tańca sportowego jako dyscypliny pokazowej  na olimpiadzie w Tokio w roku 2020.
Realizując zalożenia "Vision 2020" przy WDSF została utworzona, zgodnie z sugestią IOC, nowa komisja ds. etyki, w skład której wchodzą osoby będące członkami IOC. Komisja w najbliższym czasie opracuje nowy kodeks etyczny dla działaczy, sędziów  zgodny z międzynarodowymi standardami Karty olimpijskiej. 

Podczas WDSF AGM po raz pierwszy został zaprezentowany i zatwierdzony program do losowego wyboru komisji sędziowskich na najważniejsze turnieje, dotyczący m.in. wyboru krajów i sędziów na najważniejsze imprezy, zgodnie z polityką transparentności i wytycznymi IOC.
Rozwiązano także poważny, trwający trzy lata konflikt wewnątrzrosyjski. Negocjacje pomiędzy przedstawicielami ministerstwa sportu Rosji i WDSF, które trwały do ostatniej chwili, zakończyły sie zawarciem porozumienia, ktore gwarantuje powrót w Rosji do stanu sprzed 2012 roku, sprzed rozłamu wewnątrz federacji rosyjskiej. Zmiana ta umożliwi krajom europejskim, w tym Polsce, na czynne uczestniczenie w działach tanecznych na terenie Rosji.
Oprócz wspomnianych powyżej kwestii wprowadzone zostały również m.in. drobne zmiany w przepisach. Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu zostanie przedstawione szerzej podczas lipcowego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS oraz podczas zgrupowania Kadry FTS- Polska.

Polska delegacja uznaje wyjazd za owocny w kwestii wzmocnienia FTS i Polski na arenie WDSF. Warto przypomnieć, że polski delegat Robert Wota został wybrany do władz nowej europejskiej federacji przy WDSF- Continental Association of Europe. W związku z tym planowany jest przyjazd zarządu tej federacji do Polski już na jesieni i wspólne opracowanie założeń partnerskiej współpracy pomiędzy europejskimi federacjami. WDSF przyznało Polsce prawo organizacji dwóch wydarzeń skierowanych do sędziów i trenerów WDSF- w październiku w Elblągu odbędzie się Kongres Sędziów  WDSF (18.10.2015) oraz nowy kurs, który po raz pierwszy zorganizuje WDSF na terenie krajów europejskich - Technical Training Conversion Course (15-17.10.2015).
Polska jak jedyna prezentowała rownież na forum projekt dofinansowany z programu Erasmus+ Sport, który dotyczy organizacji europejskiego wydarzenia tanecznego, przy udziale 12 krajów partnerskich, Let's dance together!, w ramach którego obywa się Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP.

 

 

 

 

Galeria zdjęć: