Data: 11.06.2015
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów FTS

 

Członkowie Federacji Tańca Sportowego, przypominamy, że zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu FTS nr 42/2015 z dn. 30.03.2015 r. w dniu 5 lipca br. w Elblągu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów FTS. I termin: godzina 13.30, II termin: godzina 14.00.

Na podstawie § 23 pkt. 1 w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą:
1/ z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
2/ z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji niebędący delegatami.
3/ poza osobami wymienionymi w pkt. l i 2. w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyć mogą z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym zaproszeni przez Zarząd Federacji goście i członkowie honorowi Federacji.

--------------

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów FTS-->>