Data: 11.05.2015
 
Udostępnij:
 

NEW! Kurs instruktora sportu (2015)

 

Informujemy, że zajęcia na kursie instruktora sportu w tańcu sportowym rozpoczną się w dniu 22 czerwca 2015 r.

Informacje nt. kursu:

- sesja zjazdowa planowana jest w dniach: 22.06 – 03.07.2015
- egzamin: 4-5 lipca 2015  
- miejsce zajęć i egzaminu: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, pl. Jagiellończyka 1 w Elblągu.

- wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej w tańcu sportowym, lub ukończony kurs Ministerstwa Kultury i Sztuki – specjalność taniec towarzyski i posiadanie weryfikacji instruktorskiej minimum kategorii III, dobry stan zdrowia;

- wymagany komplet dokumentów: podanie, potwierdzona za zgodność kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o ubezpieczeniu, 2 fotografie, poświadczone za zgodność kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenia: 1) o posiadaniu klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej 2) kopia legitymacji Ministerstwa Kultury i Sztuki i weryfikacje instruktorskie minimum kat. III; dowód wpłaty;

Zaliczenie praktyk, zajęć teoretycznych i zdanie egzaminu prowadzi do uzyskania stopnia instruktora sportu w tańcu sportowym

- koszt: 2 100 zł

- zgłoszenia: mailowo na adres: fts.poland@gmail.com

 

Galeria zdjęć: