Data: 14.03.2018
 
Udostępnij:
 

Nabór kandydatów na egzamin na sędziów FTS kat. I i II - 2018

 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego ogłasza nabór kandydatów na egzamin na sędziów kategorii I i II FTS.
Termin zgłoszeń i wpłat: 31.05.2018
Termin egzaminu: 22.06.2018

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31.05.2018 r. na adres email: fts.poland@gmail.com
- Znajomość przepisów sędziowskich FTS
- Znajomość figur tanecznych zgodnie z załącznikiem nr 1
- Wpłacenie opłaty zgodnie z cennikiem do 31.05.2018 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: egzamin sędziowski

------------------------------------------------
Dokumenty do pobrania:
- formularz zgłoszenia ---->>>>
- zakres egzaminu - załącznik nr 1 ---->>>