Data: 26.03.2017
 
Udostępnij:
 

Nabór kandydatów na egzamin na sędziów FTS kat. I i II - 2017

 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego ogłasza nabór kandydatów na egzamin na sędziów kategorii I i II FTS w roku 2017.
Termin zgłoszeń i wpłat: 31.05.2017
Termin egzaminu: 22-23.06.2017

Warunki przystąpienia do egzaminu:

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31.05.2017 r. na adres email: fts.poland@gmail.com

Wymagane dokumenty (kopie) dołączone do formularza:
- ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy Mistrzowskiej Krajowej (klasa taneczna A) przynajmniej w jednym stylu;
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią statutu FTS, przepisami sędziowskimi FTS, przepisami rywalizacji w sporcie tanecznym FTS oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszelkich zasad z nich wynikających;
- oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami rywalizacji w sporcie tanecznym WDSF oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszelkich zasad z nich wynikających (dotyczy sędziów WDSF).

2. Wpłacenie opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem do 31.05.2017 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: egzamin sędziowski

 

------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania:

- formularz zgłoszenia: plik-->>
- zakres egzaminu -->>
- figury taneczne: załącznik nr 1-->>