Data: 06.10.2016
 
Udostępnij:
 

BAZA FTS - zgłaszanie zawodników

 

Zgłaszanie nowych zawodników do bazy danych FTS z panelu klubowego - nadanie numeru ID.

 

 

 

Od dnia 1.10.2016 nowych zawodników należy zgłaszać do rywalizacji w sporcie tanecznym FTS poprzez BD FTS z panelu klubowego -> link
Osoba upoważniona w klubie do zgłoszenia zawodnika loguje się do bazy na profilu klubowym i wypełnia formularz elektroniczny w zakładce ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA -> ZŁÓŻ NOWY WNIOSEK. 
Po zapisaniu wniosku należy wydrukować i podpisać wniosek (wymaganymi podpisami i pieczęciami). Zawodnik automatycznie otrzymuje numer ID w bazie FTS.

Podpisane oryginały dokumentów muszą trafić do odpowiedniego związku wojewódziego działającego na danym terenie lub jeżeli taki nie istnieje do biura FTS w ciągu 30 dni wraz wymaganymi opłatami licencyjnymi. 

W przypadku gdy wymagane dokumenty nie dotrą w terminie 30 dni do biura FTS status aktywnego zawodnika wygasa. Ponowna rejestracja tego samego zawodnika będzie wymagała dokonania kolejnej opłaty.