Data: 04.09.2016
 
Udostępnij:
 

Projekty - to nie takie trudne!

 

Ponad 20 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach z przygotywywania wniosków o dofinansowanie, które w dniach 1-2 września br. zorganizowała w Elblągu Federacja. 

Z uczestnikami pracowali eksperci w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów składanych do instytucji krajowych i unijnych. O podstawowych elementach przygotowywania projektu, często popełnianych błędach oraz dobrych radach przy pracy nie tylko z wnioskami opowiadała Małgorzata Samusjew, dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, niezależny ekspert oceniający projekty w ramach programów sąsiedztwa oraz EWT, a także wykładowca na uczelni wyższej z zakresu zarządzania projektami i funduszy europejskich. Po części teoretycznej uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze zespoły robocze, w których pracowali nad przykładowymi wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć tanecznych o randze międzynarodowej. Ci, dla których temat nie był do końca nowy, próbowali opracować kompleksowy projekt na upowszechnianie tańca sportowego i edukację taneczną dzieci i młodzieży. 

Była to kolejna inicjatywa FTS, która ma na celu podnoszenie kwalifikacji naszych instruktorów, trenerów i działaczy, co mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości większą skutecznością w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, a skierowanych na wsparcie i rozwój tańca sportowego i tancerzy.  

 

 

Galeria zdjęć: