Data: 25.08.2016
 
Udostępnij:
 

Warsztaty przygotowywania wniosków

 

Federacja Tańca Sportowego zaprasza swoich członków na warsztaty przygotowywania wniosków o dofinansowanie działań tanecznych i sportowych "Od pomysłu do wniosku". 

Termin: 1-2.09.2016

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

 

PROGRAM

01.09.2016
15:45 – 16:00
         Rejestracja uczestników

16:00 – 18:00          Ogólne zasady przygotowywania wniosków o dofinansowanie, opracowanie koncepcji założeń programowych

18:10 – 20:10          Programy samorządowe wspierające sport. Programy MSiT. Omówienie celów strategicznych i zadań związanych z realizacją
wytycznych sportu powszechnego i  sportu wyczynowego dla działań tanecznych

02.09.2016
9:00 – 11:00
           Warsztaty praktyczne z wypełniania formularza projektowego: praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów
projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu

11:00 – 11:15          Podsumowanie warsztatów, wnioski uczestników 

UWAGA!
Szkolenie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie drogą e-mailową na adres: fts.poland@gmail.com do dnia 30.08.2016 r.

 

Galeria zdjęć: