Data: 02.03.2016
 
Udostępnij:
 

Do Sympatyków kategorii Senior i Dorośli II w Polsce

 

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy treść pisma przygotowanego przez Panią Agnieszkę Dąbkowską, Komisarz ds. Ruchu Seniorskiego FTS, które jest odpowiedzią na petycję przesłaną do biura FTS w dn. 22.02.2016 r.

"Szanowni Tancerze i Sympatycy kategorii Senior i Dorośli II w Polsce!
Szanowny Panie Mirosławie!

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do biura Federacji Tańca Sportowego w Elblągu w dn. 22.02.2016 r., i którego z racji pełnionej przeze mnie funkcji w Federacji Tańca Sportowego stałam się jedną z adresatek, pragnę wyrazić swoje podziękowanie za trud włożony przez Pana w sformułowanie oraz rozpropagowanie i wysłanie petycji dotyczącej tanecznego ruchu Seniorów i par z kategorii Dorośli II w Polsce – przeze mnie określanych wspólnym mianem ruchu seniorskiego w dalszej części mojej odpowiedzi. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że przy redagowaniu pism oraz agitowaniu do popierania takich tekstów osób postronnych – jak Pan je określił – „Sympatyków kategorii Senior i Dorośli II w Polsce”, udzielił im Pan obiektywnych, rzetelnych, opartych na faktach informacji dotyczących działań wszystkich organizacji tanecznych w Polsce, podjętych na rzecz środowiska seniorskiego. Bardzo sobie cenię wszelkie przejawy inicjatyw społecznych i dziękuję za zaangażowanie wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i energię na podpisanie przesłanej petycji. Na podstawie dostępnych w Internecie źródeł sprawdziłam wszystkie dziewięćdziesiąt jeden nazwisk osób podpisanych pod tekstem i z przykrością stwierdzam, że (o ile dobrze policzyłam), co najmniej 50 osób nie uczestniczyło w turniejach dwóch największych organizacji tanecznych w Polsce w 2015 roku, dlatego odnosząc się do Państwa petycji pozwolę sobie przedstawić swoje stanowisko w sprawie działań Zarządu FTS oraz komisarza do spraw Ruchu Seniorskiego FTS na rzecz scalania, a nie prowadzenia do upadku ruchu seniorskiego w Polsce. (...)"

Cała treść pisma do pobrania TUTAJ--->>