Udostępnij:
 

Dofinansowanie na rok 2018

 

W roku 2018 tancerzom FTS przysługuje dofinansowanie do kosztów udziału w turniejach rangi Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa świata, Puchar Europy, Puchar świata.

Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z udziałem w turniejach rangi ME, MŚ, PE, PŚ (Uchwała Zarządu FTS nr 107/2015 z dn. 13.11.2015 i 80/2016 z dn. 29.11.2016) wynosić będzie:
- na terenie Europy do 2000 zł
- poza Europą do 3000 zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko pary, które spełniają kryteria regulaminu Kadry FTS-Polska.

Dofinansowanie przysługuje parze tanecznej, która:
1.    Uzyskała nominację FTS do udziału w turnieju rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw świata, Pucharu Europy, Pucharu świata.

2.    Wzięła udziału w turnieju, na który otrzymała nominację.

3.    Złożyła podanie do Zarządu FTS o zwrot poniesionych kosztów do przysługującej wysokości. Do podania należy obowiązkowo dołączyć:
- Dokument potwierdzający poniesienie kosztów  - np. kopie lotniczych biletów elektronicznych zawodników
*W przypadku podróży na zawody samochodem prywatnym uzyskanie wcześniejszej zgody FTS na rozliczenie poniesionych kosztów za podróż samochodem prywatnym.
- Kopię listy startowej z zajętą lokatą podczas zawodów
- Numer konta, na które ma zostać dokonana refundacja poniesionych kosztów.

 

---------------------------

Uchwała Zarządu FTS nr 107/2015 z dn. 13.11.2015 --->>
Uchwała Zarządu FTS nr 80/2016 z dn. 29.11.2016 --->>