Udostępnij:
 

Szkolenie dla sędziów skrutinerów FTS na rok 2017 i 2018

 

Szkolenie dla kandydatów na sędziów skrutinerów FTS na rok 2017

Miejsce: CSE ŚWIATOWID, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, Elbląg
23.06.2017 piątek, godz. 14:45 – rejestracja uczestników

Godz. 15.00-18.00 Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na skrutinerów krajowych FTS (kat. II)

24.06.2017 sobota, godz. 10:00 - rozpoczęcie
Godz. 10.00-12.30 Rozwiązywanie przykładów skating system
Godz. 12.30–13.30 Przerwa obiadowa. Zamówienia we własnym zakresie.
Godz. 14.00-16.30 Egzaminy na sędziego skrutinera krajowego FTS (kategorii II) obejmujące zagadnienia.

25.06.2017 niedziela, godz. 10:00 - rozpoczęcie
Godz. 10.00-14.00 Obowiązkowe szkolenie dla stażystów.
Godz. 10:00-14:00 Podstawy obsługi MasterDance.

Szkolenie z obsługi programu Master Dance (nieobowiązkowe)

Termin 23.06.2017 piątek, godz. 14:45 – rejestracja uczestników
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

Zaliczenie MD daje certyfikat (znacznik w bazie na liście sędziów), który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składów sędziów skrutinerów na turniejach tańca. Propozycje z Zarządu FTS idą w takim kierunku aby w komisji skrutacyjnej na turniejach międzynarodowych i krajowych rangi mistrzowskiej były dwie osoby z takim poświadczeniem, a na turnieje krajowe co najmniej jedna. Na rok 2017 planowane są w Polsce turnieje WDSF WORLD OPEN oraz Mistrzostwa Polski na których będzie stosowany system JS.2.1 lub 3.0. w związku z tym będzie również wymagana od nas obsługa systemu JS2.1. lub 3.0.
Godz. 15.00-16.30 szkolenie z MD, powtórka przed zaliczeniem
Godz. 17.00-18.00 zaliczenie MD
 

Szkolenie dla sędziów dla skrutinerów stażystów FTS na rok 2018

Termin 25.06.2017 niedziela, godz. 10:00 – rozpoczęcie
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

Szkolenie dla skrutinerów stażystów,  którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym oraz zalecane dla wszystkich skrutinerów krajowych FTS (kat.II). 
Na szkolenie proszę zabrać komputer z zainstalowanym programem MasterDance (dotyczy osób które otrzymały program MD). 

 

Szkolenie obowiązkowe dla sędziów skrutinerów FTS na rok 2018 

Termin 8-9.09.2017, godz.9:45 sobota – rejestracja uczestników
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

Opłata za szkolenie zgodnie z cennikiem do 31.05.2017r.
Wpłaty 400zł należy dokonać na konto: Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 z dopiskiem: obowiązkowe szkolenie skrutinerskie
 

Dokumnety do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy pobierz ->doc  ->pdf

Komisja ds. Skrutinerskich FTS