W dniu 11.05.2002 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Tańca Sportowego. Założycielami Federacji były cztery okręgi tańca sportowego w Polsce: Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Tańca Sportowego, Małopolska Federacja Tańca Sportowego, Podlaski Związek Tańca i Lubuski Związek Okręgowy Tańca Sportowego.

W skład Federacji wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce. Federacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130890 jako związek sportowy.

Podstawowymi celami działania Federacji są: organizacja i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych młodzieży i dzieci; organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w szczególności tańca sportowego; podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

 • Zapraszamy do udziału!

  Zarząd FTS zaprasza wszystkich zainteresowanych współtworzeniem rozwoju sportu tanecznego do udziału w części otwartej Zebrania Zarządu.
  Data: 21 września 2014 r. (niedziela), miejsce: Warszawa, ul. Przasnyska 18 A (SP nr 92), początek: godz. 16:00

  Serdeczenie zapraszamy!

  czytaj dalej »
 • Przedłużony termin składana deklaracji sędziowskich

  Zarząd Federacji informuje, że na mocy Uchwały Zarządu FTS nr 49/2014 z dn. 10.09.2014 r. termin składania wniosków o wpis na listę sędziów FTS na rok 2015 zostaje przedłużony do dnia 15 października 2014 r.

  czytaj dalej »
 • Komunikat dla sędziów

  Zarząd FTS oświadcza, że przepisy sędziowskie FTS dotyczą wyłącznie działalności sędziów FTS w ramach prowadzonej przez FTS rywalizacji.
  FTS nie zamierza kwestionować uprawnień sędziowskich nabytych w innej organizacji.
  Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z uprawnień sędziego FTS wynikać mogą wyłącznie z jego czynnego uczestniczenia w rywalizacji prowadzonej przez inną krajową organizację mającą charakter związku sportowego lub przez międzynarodową organizację nieuznawaną przez WDSF zgodnie z przepisami WDSF.

  czytaj dalej »