W dniu 11.05.2002 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Tańca Sportowego. Założycielami Federacji były cztery okręgi tańca sportowego w Polsce: Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Tańca Sportowego, Małopolska Federacja Tańca Sportowego, Podlaski Związek Tańca i Lubuski Związek Okręgowy Tańca Sportowego.

W skład Federacji wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce. Federacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130890 jako związek sportowy.

Podstawowymi celami działania Federacji są: organizacja i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych młodzieży i dzieci; organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w szczególności tańca sportowego; podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

 • Wniosek FTS do MSiT

  Od ponad roku trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy o sporcie. W pracach tych konsekwentnie i wytrwale bierze udział FTS.
  W związku z dużym zaawansowaniem przygotowywanych zmian prawnych w dn. 23 lipca 2014 r. Federacja Tańca Sportowego złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego w sporcie tanecznym pn. Polski Związek Sportu Tanecznego.

  czytaj dalej »
 • Start na turniejach WDSF w 2015

  Zarząd FTS postanawia na podstawie podjętej Uchwały Zarządu FTS nr 42/2014 z dn. 07.07.2014, iż od 01.01.2015 na turniejach WDSF będą mogły startować wyłącznie pary posiadające licencję FTS lub innych organizacji przynależnych do WDSF.

  czytaj dalej »
 • Wpis na listę sędziów na 2015 r.

  Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 40/2014 z dn. 07.07.2014 r. ostateczny termin złożenia dokumentów niezbędnych do wpisania na listę sędziów FTS na rok 2015 ustalony został na dzień 05.09.2014.

  czytaj dalej »